JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utlämningsärenden

Om en främmande stat begär att en person, som uppges ha begått ett brott i denna stat, ska lämnas ut från Sverige, ska i vissa fall frågan om det finns något lagligt hinder mot utlämning prövas av Högsta domstolen. I sådana fall yttrar sig Högsta domstolen till regeringen, som beslutar i ärendet. Högsta domstolen handlägger ett tjugotal sådana ärenden varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2017-09-13