JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Högsta domstolen (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Högsta domstolen behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos domstolen och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I dessa frågor kan domstolens dataskyddsombud kontaktas per e-post.


Senast ändrad: 2019-04-16