JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Advokatärenden

Den som har fått avslag på sin ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund kan klaga på beslutet hos Högsta domstolen. Den som har blivit utesluten ur advokatsamfundet kan också klaga. Högsta domstolen är enda domstolsinstans i dessa typer av advokatärenden. Det förekommer endast ett fåtal advokatärenden varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2017-09-13