JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten slår fast att Brännöbor och inte staten äger Känsö i Göteborgs skärgård

[2009-05-19] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige har slagit fast att delägarna i Brännö Bys skifteslag (”Brännöborna”) har bättre rätt än staten till Känsö i Göteborgs södra skärgård. Frågan om vem som äger marken har varit omtvistad sedan länge.

Staten inrättade en karantänsanläggning på Känsö i början av 1800-talet. Därefter gjorde staten flera försök att förvärva marken från Brännöborna. Efter en äganderättsutredning ansåg lantmäteriet år 2003 att staten var ägare till Känsö. Sedan tre av Brännöborna överklagat till fastighetsdomstolen och vidare till hovrätten, har de nu fått rätt.

Det råder enighet om att Känsö före år 1812 ägdes av Brännöborna. Frågan i målet har därför varit om staten förvärvat äganderätten därefter. Staten har gjort gällande köp, expropriation eller hävd eller en kombination av dessa olika slags förvärv. Hovrätten anser emellertid att staten inte har visat något giltigt förvärv från och med år 1812 och konstaterar att samtliga delägare i Brännö Bys skifteslag, inte endast de tre som överklagat, därmed ska anses ha bättre rätt än staten till Känsö.  

Senast ändrad: 2009-05-19

För mer information kontakta:

Per-Gunnar Andersson
fastighetsråd
031-7012338

(den 19 maj kl. 11-12.00,13-15.00)
Målnummer: