JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18,...

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling

Dom i mål om rättsprövning
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak
[2018-06-21]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det...

Nya domarutnämningar
[2018-06-20]   Domstolsverket
Regeringen har den 20 juni 2018

Dom i målet gällande mord på Ulvön
[2018-06-20]   Uddevalla tingsrätt
Uddevalla tingsrätt har i dag dömt en 30-årig man för mord, omfattande brott mot griftefriden, samt mordbrand till fängelse på livstid.Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv