JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen frikänner en kvinna som hade en matlagningskniv i handväskan på Götgatan i Stockholm en sen fredagskväll

[2016-02-17] Högsta domstolen

Det är förbjudet att ha bl.a. knivar på allmän plats. I det här fallet rörde det sig om en matlagningskniv som kvinnan hade haft med sig till en vän för att hjälpa till med matlagning inför ett födelsedagskalas. När hon var på väg hem fick hon syn på ett bråk som hon försökte avstyra. Polis kom till platsen och då hittade man kniven längst ned i kvinnans handväska. Hon friades av tingsrätten men bötfälldes av hovrätten.

Förbudet att inneha kniv är en del i samhällets försök att minska risken för allvarligt våld. Men allt innehav av kniv på allmän plats kan inte förbjudas. Därför gäller inte knivförbudet om innehavet av kniven är befogat. Gränsdragningen är svår, men i förarbetena till lagen finns flera konkreta exempel både på knivinnehav som ska anses befogat och sådant som inte är befogat. En pennkniv är det ofta tillåtet att ha och i vissa fall också en morakniv. Men det har betydelse också vad det är för slags plats som man befinner sig på. Ett innehav av kniv vid en allmän sammankomst eller på en skola är befogat bara i rena undantagsfall, t.ex. vid slöjdundervisning.

I det här fallet rörde det sig om en mindre matlagningskniv som kvinnan hade använt under kvällen och som hon skulle ta med sig hem. Risken för att kniven skulle användas för våld var liten. HD ansåg att innehavet var befogat. Därför frikändes kvinnan.


Bifogade filer:

B 2094-14


Senast ändrad: 2016-02-17

För mer information kontakta:

Martin Borgeke
Justitieråd
08-561 666 19

Ricardo Valenzuela
Justitiesekreterare
08-561 666 53