JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om falska bud vid försäljning av en bostadsrätt

[2016-02-24] Högsta domstolen

En närstående till säljarna av en bostadsrätt har lämnat falska bud i syfte att driva upp priset. Handlandet har utgjort bedrägeri.

Målet gällde försäljning av en bostadsrätt i Solna. Dottern till det par som sålde lägenheten lade flera falska bud i syfte att påverka priset för bostadsrätten. Budgivningen inleddes genom ett bud på 3 000 000 kr. Därefter lade dottern två falska bud, ett på 3 100 000 kr och ett på 3 175 000 kr. Köparna inträdde därefter i budgivningen genom att bjuda 3 200 000 kr. Därefter lämnade dottern ytterligare ett falskt bud som var 50 000 kr högre. Köparna höjde därefter sitt bud till 3 260 000 kr, vilket blev det bud som kom att ligga till grund för avtalet om försäljning av bostadsrätten.

Högsta domstolen konstaterar att de falska bud som lämnades i syfte att driva upp priset i budgivningsprocessen har utgjort ett vilseledande i bedrägeribestämmelsens mening. Genom dotterns handlande rubbades förutsättningarna för en korrekt budgivning. Det innebar en ekonomisk skada för köparna och en däremot svarande vinning för säljarna. Förutsättningarna för bedrägeri var därmed uppfyllda. Frågan vilket marknadsvärde som bostadsrätten kan ha haft saknar enligt domstolen betydelse för bedömningen av om ekonomisk skada har uppkommit.

När det gäller frågan om skadestånd framhåller domstolen att skadan i en situation som denna ska beräknas som skillnaden mellan det pris som köparna betalade och det pris som de skulle ha fått köpa bostadsrätten för om inte de falska buden hade lämnats. Oklarheter i den senare delen bör enligt domstolen gå ut över den som lagt de falska buden. Skadeståndsbedömningen resulterar i att dottern döms att betala skadestånd till köparna med 200 000 kr.


Bifogade filer:

B 5336-14


Senast ändrad: 2016-02-24

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Gudrun Persson Härneskog
Justitiesekreterare
08- 561 667 21