JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fällande dom för överträdelse av näringsförbud genom deltagande i närståendes näringsverksamhet.

[2018-06-13] Högsta domstolen

En kvinna som hade näringsförbud tog återkommande emot uppdrag i makens nystartade företag. Högsta domstolen dömer henne till två månaders fängelse för att hon brutit mot näringsförbudet och domstolen förlänger förbudet med ett år.

Kvinnan hade dömts för grovt bokföringsbrott till fängelse och fått näringsförbud i fem år. Kort tid efter villkorlig frigivning utförde hon under fyra månader nio uppdrag i makens nystartade företag, vars verksamhet skulle vara försäljning av löshår och liknande produkter.

En person som har näringsförbud får bl.a. inte återkommande ta emot uppdrag i en närståendes näringsverksamhet (det s.k. närståendeförbudet). Den som bryter mot förbudet döms till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Näringsförbudet ska då normalt förlängas.

Högsta domstolen kommer fram till att förbudet gäller också när uppdragen inte är formaliserade eller av kvalificerat slag. Det är tillräckligt att de hänför sig till den närståendes verksamhet, så länge det inte rör sig om enstaka tjänster. Domstolen dömer därför kvinnan för överträdelse av näringsförbudet. I detta fall var dessutom vissa av uppdragen kvalificerade och viktiga för att starta makens verksamhet.

Högsta domstolen uttalar i domen att överträdelse av näringsförbud är ett s.k. artbrott, eftersom brottet innebär att respekten för rättsväsendet åsidosätts och påverkar möjligheten att upprätthålla rättssystemets effektivitet och tillförlitlighet. På grund av detta och eftersom kvinnan snabbt återfallit i brottslighet bestäms påföljden till fängelse i två månader.

Slutligen slår Högsta domstolen fast att tiden för förlängning av näringsförbud som utgångspunkt inte bör vara kortare än ett år.


Bifogade filer:

B 4976-17


Senast ändrad: 2018-06-13

För mer information kontakta:

Josefin Wendel
Justitiesekreterare
08-561 666 37

Ann-Christine Lindeblad
Justitieråd
08-561 666 05