JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brand i butik har bedömts utgöra mordbrand av normalgraden

[2019-06-11] Högsta domstolen

En person som anlagt en brand i en butik har av Högsta domstolen dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i tre år och två månader.

En kvinna anlade en brand i en större ICA-butik i Göteborg. Hon åtalades för grov mordbrand och en rad andra mindre allvarliga brott. Kvinnan dömdes av hovrätten och tingsrätten för bl.a. grov mordbrand till fängelse i sex år och två månader.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd avseende frågorna om gradindelning och påföljd.

Enligt domstolens avgörande ska gärningen bedömas som mordbrand av normalgraden. I avgörandet framhålls att det vid gradindelningen av ett mordbrandsbrott ska beaktas de kvalifikationsgrunder som anges i lagstiftningen, men att det betonas också att hänsyn måste tas till i vilken utsträckning faran i det enskilda fallet varit större eller mindre.

Vid bedömningen i detta fall beaktas bl.a. att risken för att branden skulle hinna ta sig varit relativt liten samt att risken för människors liv och hälsa har varit relativt begränsad med hänsyn till att branden har anlagts i en stor lokal med många utrymningsvägar. Straffet har av Högsta domstolen bestämts till fängelse i tre år och två månader.


Bifogade filer:

B 6195-18


Senast ändrad: 2019-06-11

För mer information kontakta:

Mohamed Ali
Justitiesekreterare
08-561 666 64

Petter Asp
Justitieråd
08-561 666 26