JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott
[2019-03-22]   Högsta domstolen
Påföljden för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn har bestämts till tolv års fängelse. Genom domen ger Högsta domstolen vägledning för hur...

En bank har ansetts ha bättre rätt till två husbilar som banken sålt med återtagandeförbehåll
[2019-03-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har avgjort en tvist rörande giltigheten av ett återtagandeförbehåll som en bank hade ställt upp i samband med försäljning av två husbilar....

Högsta domstolen avslår klandertalan mot en skiljedom om ett gruvprojekt i Turkmenistan
[2019-03-20]   Högsta domstolen
Ett vitryskt och ett turkiskt bolag hade en skiljetvist i Stockholm om ett gruvprojekt i Turkmenistan. Det vitryska bolaget klandrade skiljedomen och hävdade...

Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn
[2019-03-19]   Högsta domstolen
Genom en dom i tingsrätten tillerkändes mamman vårdnad om parternas barn. Barnen fick rätt till visst umgänge med pappan. Mamman överklagade domen och yrkade...

En kioskägare som utsattes för ett rån har anmält anspråk på försäkringsersättning i rätt tid
[2019-03-15]   Högsta domstolen
En kioskägare rånades och lokalen sattes i brand. Varor och inventarier förstördes. Han anmälde detta till sitt försäkringsbolag som dock ansåg att han inte...

Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde
[2019-03-13]   Högsta domstolen
Gäldenären visade att egendom som inte hade kunnat beaktas inför tingsrättens konkursbeslut borde få betydelse vid prövningen av om han var på obestånd. Högs...

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen
[2019-03-08]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.