JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolen tar ställning i mål om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
[2019-05-23]   Högsta domstolen
I det ena målet hade en biljettkontrollant vid Storstockholms Lokaltrafik (SL) debiterat en kvinna tilläggsavgift därför att hon hade rest med en...

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om skadestånd efter terroristattentatet på Drottninggatan
[2019-05-23]   Högsta domstolen
I rättegången efter terroristattentatet på Drottninggatan år 2017 förpliktigades den tilltalade bl.a. att betala skadestånd till pappan till en flicka som...

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.
[2019-05-17]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag....

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule
[2019-05-14]   Högsta domstolen
Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen som ofta är repliker av riktiga handeldvapen. De används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball....

Prövning av framställning om utlämning till Kina
[2019-05-10]   Högsta domstolen
Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” får inte prövningstillstånd
[2019-05-07]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående våldtäkt.

Skiljedom upphävs efter handläggningsfel
[2019-04-30]   Högsta domstolen
En skiljedom som gäller tolkning av ett licensavtal upphävs eftersom skiljenämnden inte har följt en handläggningsregel som den själv har uppställt.Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.