JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige
[2018-05-21]   Högsta domstolen
Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.
[2018-04-23]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.

En högskola ska betala tillbaka del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen
[2018-04-17]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan Mälardalens högskola och en amerikansk medborgare som läst på högskolan och betalat studieavgift för utbildninge...

Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört att rättigheter för förfluten tid gått förlorade
[2018-03-23]   Högsta domstolen
En hyresvärd i ett lokalhyresavtal underlät under lång tid – 15 år – att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. Först när avtalet hade häv...

Resning i ett uppmärksammat mordmål
[2018-03-21]   Högsta domstolen
En nu 62-årig man som år 2010 dömdes för mord till 15 års fängelse får rätt till en ny prövning i hovrätten.

Två personer döms för synnerligen grov narkotikasmuggling
[2018-03-20]   Högsta domstolen
Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju...

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning
[2018-03-15]   Högsta domstolen
Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enli...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.