JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta på Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa avgöranden som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter, patent-, mark- och miljödomstolar) och av rättslivet i övrigt (t.ex. advokater och åklagare). Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. Härutöver, men som en inte lika central del av sin verksamhet, prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, klagan över domvilla, ansökan om återställande av försutten tid, ärenden rörande vissa andra staters begäran om utlämning av personer från Sverige till den andra staten samt vissa ärenden som rör advokater.

Vid Högsta domstolen arbetar cirka 90 personer.

 

 
Senast ändrad: 2017-09-13