JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Högsta domstolen

I Sverige har vi två parallella högsta instanser i domstolsväsendet: dels Högsta domstolen, dels Högsta förvaltningsdomstolen. Båda har som huvuduppgift att skapa vägledande avgöranden (prejudikat) men på olika rättsområden.

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat främst på straffrättens och civilrättens område. Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens, Patent- och marknadsöverdomstolen samt hovrätternas domar och beslut. Mer information om Högsta domstolen och om den verksamhet som bedrivs vid domstolen finner du under länkarna till vänster.

Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat på förvaltningsrättens område. Högsta förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av kammarrätternas domar och beslut. Mer information om Högsta förvaltningsdomstolen finns på www.hogstaforvaltningsdomstolen.se.

 

 
Senast ändrad: 2019-01-21