JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Vid Högsta domstolen arbetar drygt 90 personer. Här får du veta något om de olika typer av anställningar som finns i domstolen. Du kan hitta information om hur det är att arbeta som justitieråd, justitiesekreterare och domstolsekreterare här.

Justitieråden är domare i Högsta domstolen. De utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Ansökningarna har dessförinnan prövats av en nämnd (Domarnämnden) som lämnar ett förslag till regeringen. Titeln justitieråd används också för domare i Högsta förvaltingsdomstolen.

Kanslichefen är chef för Högsta domstolens kansli. Till kansliet hör alla anställda utom justitieråden.

Beredningschefer. Under kanslichefen finns två beredningschefer.

Justitiesekreterare. Justitiesekreterare ansvarar för handläggningen av målen i Högsta domstolen och föredrar dem för justitieråden när de ska avgöras. Det finns cirka 30 justitiesekreterare i Högsta domstolen. Titeln justitiesekreterare används också för föredragande i Högsta förvaltingsdomstolen.

Chefsadministratören, som till sin hjälp har två personal- och ekonomiadministratörer, har ansvaret för Högsta domstolens olika administrativa enheter.

IT-handläggarna svarar för driften av Högsta domstolens datasystem och annan IT-support.

Bibliotekarie. Högsta domstolen har en bibliotekarie som ansvarar för domstolens bibliotek. Biblioteket är inte öppet för allmänheten.

Enhetschef för kanslienhet. Högsta domstolen har två kanslienheter med varsin enhetschef som leder arbetet på enheten.

Domstolssekreterare. På kanslienheterna arbetar cirka 20 domstolssekreterare.

Registratorn, som till sin hjälp har registratorsassistenter och arkivhandläggare, är enhetschef för registratorskontoret och arkivet.

Expeditionsvakter. På expeditionen hanteras post, kopiering och andra servicefunktioner av tre expeditionsvakter.

 

 

 
Senast ändrad: 2014-10-30