JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Sex månaders fängelse och ingen åldersreduktion för berusad 70-åring som körde två mil på fel sida vajerräcket
[2017-02-24]   Högsta domstolen
Mannen körde med en alkoholhalt i utandningsluften på 0,85 milligram per liter. Körningen var synnerligen trafikfarlig. Riksåklagaren överklagade hovrättens...

En ansvarsbegränsning till 15 basbelopp fick åberopas av ett besiktningsföretag mot fastighetsköpare som var konsumenter
[2017-02-24]   Högsta domstolen
En fastighet hade omfattande brister som inte upptäcktes vid en besiktning i samband med överlåtelse till två makar. Besiktningen gjordes för säljarens räkni...

Högsta domstolen beviljar inte resning i det s.k. Härjedalsmålet
[2017-02-23]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har tagit ställning till en resningsansökan som gäller en hovrättsdom från år 2002 rörande rätten till renskötsel i Härjedalen. Enligt...

I en arbetsrättslig tvist har den stadfästa förlikningen tolkats på så sätt att betalningsskyldigheten till viss del kan fullgöras genom preliminärskatteavdrag
[2017-02-22]   Högsta domstolen
Högsta domstolen klargör att det, när det av en stadfäst förlikning i en arbetsrättslig tvist inte uttryckligen framgår att skatteavdrag ska göras, ändå kan...

Konstnären använde ett fotografi som förebild men tavlan var ett nytt konstverk
[2017-02-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i en dom slagit fast att en konstnär som utan tillåtelse använt ett fotografi som förebild hade omvandlat det fotografiska verket på...

Högsta domstolen avgör ett mål om beräkning av ersättning för utebliven vinst
[2017-02-07]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har avgjort en tvist om skadeståndsskyldighet för en part som fick ett interimistiskt förbud för annan att använda ett visst varukännetecken...

Hallå där, Stefan Lindskog…
[2017-01-19]   Högsta domstolen
… Högsta domstolens ordförande. Ni har precis publicerat er verksamhetsberättelse för 2016, där ni presenterar er verksamhet i en mer populär form.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.