JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Den som innehar narkotika och har brukat viss del av den ska dömas endast för innehav av narkotika
[2017-05-19]   Högsta domstolen
Tingsrätten och hovrätten kom fram till att den cannabis som mannen hade brukat, tidigare hade varit en del av den narkotika som han bar på sig och att han...

En man som fotograferade under en kvinnas kjol har idag dömts av Högsta domstolen för sexuellt ofredande
[2017-05-12]   Högsta domstolen
I en rulltrappa förde en man upp sin mobiltelefon under kjolen på en kvinna och fotograferade hennes underliv. Eftersom kvinnan inte var medveten om vad som...

Högsta domstolen meddelar dom om skadestånd och försäkring avseende en skadad båt
[2017-04-20]   Högsta domstolen
Högsta domstolen prövar om en båtägare ska få ett lägre skadestånd av den som skadat hans båt av det skälet att båten inte var försäkrad. Domstolen konstater...

Högsta domstolens avslår en ansökan om resning i fortsättningen på Emissionsgarantimålet
[2017-04-19]   Högsta domstolen
Den dom i emissionsgarantimålet (NJA 2016 s. 107) som Högsta domstolen meddelade i mars 2016 vann omedelbart laga kraft. Efter det klagade de förlorande...

Högsta domstolen har avgjort frågan om bevisbördans placering i en arvstvist när ett testamente var sönderrivet
[2017-04-19]   Högsta domstolen
En man (testator) hade upprättat ett testamente till förmån för en granne. Sedan mannen hade avlidit hittades testamentet i hemmet av en av mannens arvingar....

Högsta domstolen slår fast att en skadeståndsfordran på kränkningsersättning inte kan överlåtas innan fordringen har fastställts
[2017-04-18]   Högsta domstolen
I ett inlägg på en blogg omnämndes en person i negativa ordalag. Personen ansåg att han blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd för kränkning. Under...

Gåvovillkor om samäganderättslagen gäller inte mot en köpare
[2017-04-12]   Högsta domstolen
I ett gåvovillkor föreskrevs att regeln i samäganderättslagen om rätt till försäljning på offentlig auktion inte skulle gälla. Högsta domstolen har nu i ett...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.