JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelar dom i mål om olovlig parkering och prövar om skyltningen var tydlig
[2017-08-18]   Högsta domstolen
En man parkerade tidigt på morgonen sin bil på parkeringsområdet Badhuset i Borås. Han betalade inte någon avgift för parkeringen. Parkeringsbolaget utfärdad...

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Trafikskadeersättning har inte utgått när en brinnande bil antände en skola.
[2017-07-05]   Högsta domstolen
Några pojkar tände eld på en bil som stod parkerad vid Torslandaskolan i Göteborg. Elden kortslöt startmotorn och den brinnande bilen kom därigenom att...

Högsta domstolen avgör svårbedömd försäkringstvist.
[2017-07-05]   Högsta domstolen
Sedan ett företag genom fel i leveranser hade orsakat ett annat företag skada fick det drabbade företaget efter skadegörarens konkurs ingen ersättning ur...

Högsta domstolen har idag meddelat ett beslut som rör preskription av fordran på grund av borgen
[2017-06-29]   Högsta domstolen
Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala skulden. Enligt ett rättsfall från 2005 har...

Högsta domstolen har i dag ogillat ett åtal om egenmäktighet med barn
[2017-06-28]   Högsta domstolen
Ett barn blev efter umgänge kvar hos den förälder som inte hade vårdnaden om barnet. Barnet ville stanna hos umgängesföräldern. Vårdnadsföräldern visste var...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.