JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolen har meddelat en dom som rör en avtalsparts meddelandeskyldighet vid motpartens obefogade hävning
[2017-03-30]   Högsta domstolen
Ett mejeri fick regelbundna leveranser av mjölk och skulle enligt en särskild prisöverenskommelse betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet...

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i en tvist där en kvinna yrkar att hennes tidigare make ska utge mahr
[2017-03-29]   Högsta domstolen
En kvinna hade efter äktenskapsskillnad yrkat att hennes tidigare make skulle utge mahr som svarade mot ungefär 1, 5 milj. kr. Högsta domstolen har avslagit...

Organiserande av människosmuggling har inte ansetts föreligga även om de tillstånd som behövdes skulle ha utfärdats på grundval av oriktiga uppgifter av organisatören
[2017-03-29]   Högsta domstolen
Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella...


Författningar måste vara tillgängliga i läsbar form och gratis
[2017-03-15]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att det är en grundläggande del av den straffrättsliga legalitetsprincipen att författningar ska...

En ansvarsbegränsning till 15 basbelopp fick åberopas av ett besiktningsföretag mot fastighetsköpare som var konsumenter
[2017-02-24]   Högsta domstolen
En fastighet hade omfattande brister som inte upptäcktes vid en besiktning i samband med överlåtelse till två makar. Besiktningen gjordes för säljarens räkni...

Sex månaders fängelse och ingen åldersreduktion för berusad 70-åring som körde två mil på fel sida vajerräcket
[2017-02-24]   Högsta domstolen
Mannen körde med en alkoholhalt i utandningsluften på 0,85 milligram per liter. Körningen var synnerligen trafikfarlig. Riksåklagaren överklagade hovrättens...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.