JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svante O. Johansson, född 1960

Ledamot av domstolen sedan år 2011

Juris kandidatexamen 1986 (Lunds universitet)
Tingsrättstjänstgöring 1986–1989
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1990, assessor där 1992
Rättssakkunnig i justitiedepartementet 1996–1997

Sveriges dispaschör 1998–2011

Juris doktor 2001 (Göteborgs universitet)
Docent i civilrätt 2002 (Göteborgs universitet)
Professor i sjörätt och annan transporträtt 2005–2011 (Göteborgs universitet)
Adjungerad professor 2007–2011 (Professor II, Nordisk institutt for Sjørett, Oslo universitet)
Gästprofessor vid Université McGill, Montréal (QC), läsåret 2009/2010

Offentliga utredningsuppdrag

Sekreterare, expert och särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bl.a. beträffande vallagen, lagstiftning om transport och hantering av farliga och explosiva varor samt inom det transporträttsliga området.

Senast särskild utredare i 2015 års vallagsutredning

Andra uppdrag och utnämningar

Biträdande dispaschör 1997–1998
Styrelseledamot av Association Internationale de Dispacheurs Européens (AIDE) 1998–2007 och av dess efterföljare
Association Mondiale de Dispacheurs 2007–2011 (president 2007–2009 och hedersmedlem från 2011)
Ledamot av Rederinämnden (från 2011 Delegationen för sjöfartsstöd) 1998–2011
Styrelseledamot Svenska Sjörättsföreningen 1998–2013 (ordförande 2008–2009)
Ledamot och ordförande av olika skiljenämnder
Vice ordförande i Valprövningsnämnden 2016–
Vice ordförande i Riksdagens överklagandenämnd 2016–

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen, bl.a. följande:

  • Stoppningsrätt under godstransport (2001) (Ak. avh.)
  • Varuförsäkringsrätt (2004)
  • An outline of transport law (2008, 2 uppl. 2014)
  • Marine and other types of transport insurances (2008, 2 uppl. 2013)
  • Konsumenttjänstlagen – En kommentar (uppdaterad utgåva 2015)

Omfattande undervisnings- och föredragserfarenhet (främst civilrätt och processrätt)
Föreståndare för Sjörättsakademien vid Handelshögskolan i Göteborg 1999–2011
Arbetande ledamot av Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg sedan 2007-
Medlem av det Akademiska rådet för studenttidskriften Juridisk Publikation 2011–
Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Marius (inkl. den årliga utgåvan Simply) 2010–
Medlem av den svenska redaktionskommittén för domssamlingen Nordiske domme i sjøfartsanliggender 1998–
Senast ändrad: 2016-07-18