JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sten Andersson, född 1955

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1980
Tingstjänstgöring 1980-1983 (Ängelholms tingsrätt)
Domarutbildning 1983-1990 (Göta hovrätt, Eksjö tingsrätt och Kalmar tingsrätt)
Tjänstgöring i Justitiedepartementet (Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt; rättssakkunnig 1990-1993, kansliråd 1993-1996 och departementsråd 1996-2004)
Rättschef i Justitiedepartementet 2004-2008
Hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland 2008-2010
Hovrättspresident i Göta hovrätt 2011-2016

Pågående uppdrag

Ordförande i Tillsynsnämnden för revisorer
Ordförande i Bokföringsnämnden

Tidigare uppdrag

Särskild utredare:
Föreningslagsutredningen (SOU 2009:37 och SOU 2010:90)
Tomträtts- och arrendeutredningen (SOU 2012:71 och 2014:32)
Utredningen om vissa frågor om näringsförbud (SOU 2012:84)
Redovisningsutredningen (SOU 2014:22 och SOU 2015:8)
Utredningen om vissa frågor om företagsbot (SOU 2016:82)

Expert:
Panträttsutredningen (JU 1990:05)
Markersättningsutredningen (JU 1994:10)
Redovisningskommittén (Ju 1991:07)
Aktiebolagskommittén (1993-2001)

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

Medförfattare till lagkommentarer till aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar (Zeteo)
Senast ändrad: 2017-01-09