JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stefan Johansson, född 1965

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1991 i Lund
Tingstjänstgöring i Lunds tingsrätt 1991-1993
Fiskal i Svea hovrätt 1994, assessor där 1996
Master of Laws European Law, The London School of Economics and Political Science 1996-1997
Tjänstgöring i Finansdepartementet såsom rättssakkunnig 1997
Tjänstgöring i Justitiedepartementet såsom rättssakkunnig 1998-2000, kansliråd 2000-2002 och ämnesråd 2003-2005
Byråchef vid Riksåklagarens kansli 2005-2009
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2009-2010
Rättschef i Justitiedepartementet 2010-2011
Expeditionschef i Justitiedepartementet 2012-2016

Tidigare uppdrag
Ledamot i Registerkontrolldelegationen inom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2008-2010
Expert i Polismetodutredningen 2009-2010
Ledamot i Registernämnden 2005-2007
Expert i Miljöbalkskommittén 2003
Sakkunnig i Narkotikakommissionen 1999-2000
Expert i Förverkandeutredningen 1998-2000
Ledamot i EU-bedrägeridelegationen 1998-2000

Andra uppdrag
Tredje vice ordförande i Pressens Opinionsnämnd

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet
Medförfattare till Brottsbalken, En kommentar (fortlöpande revidering)

 
Senast ändrad: 2016-12-06