JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mari Heidenborg, född 1961

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1987 i Stockholm
Tingstjänstgöring i Södertälje tingsrätt 1987-1990
Fiskal i Svea hovrätt 1991, assessor där 1994
Tjänstgöring som rättssakkunnig hos Justitieombudsmannen 1998 - 2001
Rådman vid Stockholms tingsrätt 2001-2006
Chefsrådman vid Solna tingsrätt 2007-2010
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2011
Lagman vid Solna tingsrätt 2011-2016

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i Straffnivåutredningen 2007-2008
Expert i Påföljdsutredningen 2009-2012
Expert i utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet 2010-2012

Särskild utredare i Straffrättsanvändningsutredningen 2011-2013
Expert i Bergwallkommissionen 2013- 2015

Ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté 2014-2016

 
Senast ändrad: 2016-09-15