JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ingemar Persson, född 1954

Ledamot av domstolen sedan 2010

Juris doktor h.c. 2013 (Uppsala)

Juris kandidatexamen 1981
Tingstjänstgöring 1982-84
Fiskal i Svea hovrätt 1985, assessor där 1992
Universitetslektor i civilrätt vid Uppsala universitet 1985-1991
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992-1996
Rådman i tingsrätt 1996-2007
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, Svea hovrätt 2007-2010

Sakkunnig i Leasingutredningen 1994
Sakkunnig i Utredningen om konsumenträttsliga frågor 1995
Expert i Vårdnadstvistutredningen 1995
Särskild utredare i Prisinformationsutredningen 2002

Vice ordförande i nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

Författare (tillsammans med annan) till Fordran & Skuld, lärobok i fordringsrätt (10 uppl. 2015)
Artiklar rörande fordringsrättsliga frågor
Medarbetar i Karnov - svensk lagsamling med kommentarer Skiljemannauppdrag

 

 
Senast ändrad: 2016-07-18