JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gudmund Toijer, född 1956

Ledamot av domstolen sedan 2007

Ordförande på avdelning sedan 2016 

Juris kandidatexamen 1981
Tingstjänstgöring 1981-1984
Fiskal i Göta hovrätt 1984, assessor där 1991
Sekreterare i Arbetsdomstolen 1986-1989
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1991-1992 och 1994-1996
Rättschef i Utbildningsdepartementet 1996-1998, expeditions- och rättschef där 1999-2002
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2002-2005
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2006-2007

Offentliga utredningsuppdrag

Sekreterare i 1992 års arbetsrättskommitté 1992-1994
Sakkunnig i Bisyssleutredningen 1999-2000
Uppdrag i Justitiedepartementet att utreda vissa frågor angående franchising 2003-2004
Särskild utredare angående rätt till heltidsanställning 2004-2005
Särskild utredare om elektroniskt kungörande av författningar 2007-2008
Särskild utredare om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter 2010-2012
Särskild utredare om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska villkor 2012-2014

Andra uppdrag

Ledamot i Partibidragsnämnden
Ordförande i Nämnden mot diskriminering 2009-2012
Ordförande i Jämställdhetsnämnden 2007-2008
Ledamot i styrelsen för Statens skolverk 2003-2008
Ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen 1994-2007
Styrelseordförande i Föreningen för Lagstiftningslära

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

Medförfattare i juridisk litteratur rörande främst arbetsrätt

 

 
Senast ändrad: 2017-01-18

Gudmund Toijer