JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ella Nyström, född 1950

Ledamot av domstolen sedan 2002

Juris kandidatexamen 1975 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1975-1978
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1978, assessor där 1987
Sekreterare i olika utredningar, huvudsakligen på utlänningslagstiftningens område, 1987-1990
Hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige 1990-1993
Hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige 1993-2002
Under 2001 tf ordförande på avdelning i samma hovrätt

Offentliga utredningsuppdrag

Sakkunnig i Penningtvättutredningen 1995-1997
Särskild utredare i Lufträttsutredningen 1996-1999
Särskild utredare i Utredningen om obehörig användning av kontokort m.m. 2004-2005
Särskild utredare i Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet, sedan 2010

Andra uppdrag

Ledamot i Marknadsdomstolen 2000-2002
Avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden 2003-2006
Vice ordförande i Pressens Opinionsnämnd 2003-2009
Ordförande i Pressens Opinionsnämnd sedan 2009
Ordförande i Migrationsverkets Etiska råd sedan 2006
Ersättare i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut sedan 2008
Ordförande i Ombudskostnadsnämnden sedan 2010
Senast ändrad: 2016-07-18