JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dag Mattsson, född 1957

Ledamot av domstolen sedan 2012

Juris kandidatexamen 1985 i Lund
Tingstjänstgöring i Landskrona tingsrätt 1986 – 1988
Fiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1989, assessor där 1992

Tjänstgöring i Justitiedepartementet:
rättssakkunnig 1992 – 1995
kansliråd 1995 – 1997
departementsråd och chef för enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 1997 – 2008
rättschef 2008 – 2012

Tidigare uppdrag 

Ledamot av Klarspråksnämnden 2008–2012
Ordförande i Lösöreköpskommittén (SOU 2015:18)
Expert i olika offentliga utredningar

Andra uppdrag 

Särskild utredare i 2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)
Andre vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och tv
Ordförande i Personförsäkringsnämnden
Avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden
Ledamot i styrelsen för Föreningen för lagstiftningslära
Suppleant i styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning
 

 

 

 
Senast ändrad: 2016-07-18