JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ann-Christine Lindeblad, född 1954

Ledamot av domstolen sedan 2002

Juris kandidatexamen 1978
Tingstjänstgöring 1979-1981
Fiskal i Göta hovrätt 1982, assessor där 1989
Rådman vid Borås tingsrätt 1992-1997
Enhetschef vid kronofogdemyndighetens indrivningsenhet i Göteborg 1998
Lagman i Borås tingsrätt 1999-2002

Offentliga utredningsuppdrag

Sekreterare och expert i ett flertal utredningar under Finansdepartementet 1984-1998
Särskild utredare i ett flertal utredningar under Finansdepartementet sedan 2011 

Andra uppdrag

Ledamot i styrelsen för Riksgäldskontoret
Vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Vice ordförande i SwedSec AB:s disciplinnämnd
Vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden
Ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning 
Ordförande i Presstödsnämnden 2004-2011
Ordförande i Carnegiestiftelsen och Edvard Roséns stiftelse
 
Senast ändrad: 2016-09-07