JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Anders Eka, född 1961

Ledamot av domstolen sedan 2013

Juris kandidatexamen 1987
Tingstjänstgöring 1987-1990
Fiskal i Svea hovrätt 1991, assessor där 1995
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1995-1997
Kanslichef i Svea hovrätt 1997-2000
Hovrättsråd i Svea hovrätt 2000
Byråchef vid Justitiekanslern 2000-2003
Chefsrådman i Stockholms tingsrätt 2003-2004
Kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen 2004-2008
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2009-2010
Lagman i Stockholm tingsrätt 2010-2013

Offentliga uppdrag

Sakkunnig i Ärvdabalksutredningen 1996-1998
Expert i Domarutredningen 2001-2003
Expert i Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen 2009-2010
Expert i Domarlagsutredningen 2010-2011
Ordförande i Mediegrundlagskommittén 2014-

Andra uppdrag

Styrelsesuppleant i Svensk Juristtidning
Tredje vice ordförande i Pressens Opinionsnämnd
Skiljemannauppdrag

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

Medförfattare till boken Regeringsformen – med kommentarer
Kommenterar regeringsformen i Lexino och Karnov
Artiklar om grundlagsfrågor
Senast ändrad: 2016-07-18