JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Justitieråd

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången. De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av avdelningsordföranden. Titeln justitieråd används också för domarna i Högsta förvaltningsdomstolen.

Att arbeta som justitieråd

   Justitieråden 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2018-09-14