JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen, sessionssalen

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden – främst på straffrättens och civilrättens område. Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens samt hovrätternas domar och beslut.

Kontakt

Telefon växel
08-561 666 00

Registratorskontor
(pågående mål)
08-561 666 87
Tfn-tid 08.45-12.00 och 13.15-16.30

Arkiv
(avslutade mål)
08-561 666 93
08-561 666 94

Kontaktinformation 

Överklagande och prövningstillstånd

Högsta domstolen prövar inte alla domar och beslut som överklagas till domstolen. För att ett överklagande ska kunna prövas krävs i regel prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 5 100 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas.

 

Registratorskontor och arkiv

Registratorskontoret tar emot all inkommande post. Där registreras alla nyinkomna mål och ärenden. Registratorskontoret kan svara på frågan vem som handlägger ett pågående mål eller ärende. Det är hos den som handlägger målet som du kan beställa kopior på handlingar i akten.

Arkivet hanterar och förvarar Högsta domstolens handlingar i alla mål och ärenden som avgjorts av domstolen efter den 1 januari 1982. Arkivet tar emot beställningar av kopior på handlingar i akter som förvaras i Högsta domstolens arkiv. Du kan också besöka registratorskontoret och läsa handlingarna på plats.

Aktuariekontor och arkiv

 

Hittade du det du sökte?

Vi vill utveckla vår webbplats. Ditt svar hjälper oss att bli bättre.