JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5456-18

En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

NJA 2019 s. 15 (Åklagarens bristande klagorätt)

Tillhörande dokument