JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 302-18

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen. Godmanskap har därför anordnats.

Tillhörande dokument