JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1050-18

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

(Nice Invest)

Tillhörande dokument