JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5152-17

En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen.

(Den ej återuppväckta fordran)

Tillhörande dokument