JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5031-17

Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått.

Tillhörande dokument