JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 2646-18

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.

(Den korta remisstiden)

Tillhörande dokument