JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5166-17

I mål där prövningen omfattar både huvudfordringar och motfordringar som åberopats kvittningsvis ska rättegångskostnadsansvaret bestämmas utifrån de principer som följer av 18 kap. 4 § rättegångsbalken. Som utgångspunkt ska domstolen försöka att särskilja kostnaderna och fördela dem på de olika delarna av målet.

(Drömbyns motfordran)

Tillhörande dokument