JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5789-17

Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.

(Narkotikainnehav och analyskostnader)

Tillhörande dokument