JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 4448-17

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs.

(Konkursbolagets skulder)

Tillhörande dokument