JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 478-17

Verkställighet av utländsk skiljedom. Part har genom sitt agerande i samband med skiljeförfarandet förlorat sin rätt att åberopa en omständighet som enligt parten utgör hinder mot verkställighet.

NJA 2018 s. 504 (Den serbiska skiljedomen)

Tillhörande dokument