JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4798-17

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

NJA 2018 s. 487 (Nomus tredskodom)

Tillhörande dokument