JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4746-17

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.

NJA 2018 s. 475 (Dricksvattnet)

Tillhörande dokument