JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 3924-17

Tillverkning av ett stort antal falska identitetshandlingar har ansetts som skilda brott. Brotten har rubricerats som urkundsförfalskning av normalgraden. Även fråga om straffvärde vid flerfaldig brottslighet.

NJA 2018 s. 378 (De upprepade förfalskningarna)

Tillhörande dokument