JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 2441-17

Det har ansetts inte föreligga någon konkret fara för överföring av hivsmitta vid oskyddade samlag, när en person har haft en välinställd behandling. Ett åtal för framkallande av fara för annan har därför ogillats. (Jfr NJA 2004 s. 176.)

NJA 2018 s. 369 (Den välinställda hivbehandlingen)

Tillhörande dokument