JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4970-16

En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika förvärv. En del av andelen har förvärvats genom gåva förenad med överlåtelseförbud. En annan del har förvärvats vid ett tidigare tillfälle från samma givare utan överlåtelseförbud. Andelsinnehavaren har ansetts ha rätt till försäljning av hela fastigheten enligt 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. (Jfr NJA 2017 s. 550.)

NJA 2018 s. 335 (Jordbruksfastigheten i Sorsele)

Tillhörande dokument