JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4986-17

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rättsgrundsatsen om att fel och försummelser av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

Tillhörande dokument