JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4986-17

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rättsgrundsatsen om att fel och försummelser av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

NJA 2018 s. 285

Tillhörande dokument