JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2196-17

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen.

NJA 2018 s. 266 (Högskoleavgiften)

Tillhörande dokument