JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 2027-17, B 2935-17

Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).

NJA 2018 s. 229 (Lernacken II)Tillhörande dokument