JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5657-17

En säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken i form av ett åläggande att fullgöra ett entreprenadavtal har inte ansetts lämplig i paragrafens mening.

NJA 2018 s. 189 (Den avbrutna entreprenaden)

Tillhörande dokument