JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4066-17

Resning. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på nytt pröva om den tilltalade har begått det brott som han dömts för.

NJA 2018 s. 163

Tillhörande dokument