JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1524-17 Ö 1525-17 Ö 1526-17 Ö 1527-17 Ö 1538-17

Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 114