JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2240-16

Resning har i mål om företagsbot beviljats enligt grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 97

Tillhörande dokument