JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4617-16

Stadfäst förlikning. Ett s.k. supplerande moment medför rättegångshinder i en senare process endast om det genom vad som framgår av stadfästelsedomen står klart att den sak som käranden för talan om har förlikts genom momentet.Om momentet inte medför rättegångshinder kan det likväl ha avtalsverkan. Innebörden av villkoret får då bestämmas i ordinär ordning genom en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga principer. 

NJA 2017 s. 659 (Den slutliga regleringen)

Tillhörande dokument