JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 3174-16

Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

NJA 2017 s. 669

Tillhörande dokument